Fakty i mity na temat alkoholizmu

Alkoholizm to choroba, która ma destrukcyjny wpływ nie tylko na osobę pijącą, ale także na jej otoczenia, a zwłaszcza bliskich. To ważne, by znać występujące w życiu takiej osoby mechanizmy, które determinują jej zachowanie. Warto też obalić powszechnie obowiązujące mity, prowadzące do społecznej stygmatyzacji chorego. 

Fakty na temat alkoholizmu

Przede wszystkim, alkoholizm jest chorobą i to według obowiązujących dokumentów, takich jak Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Można powiedzieć więcej: alkoholizm jest chorobą, której nie da się wyleczyć. Niestety ktoś, kto wpadnie w szpony schorzenia, już do końca życia będzie musiał panować nad swoimi skłonnościami. Kolejny fakt poparty badaniami to stwierdzenie, że mężczyźni mają o wiele większa skłonność do uzależnienia, niż płeć przeciwna. Jednak oczywiście, nie stanowią oni wszystkich przypadków. Prawdziwa jest również teza, że osoba, która nie ma wewnętrznego pragnienia, by zakończyć nałóg, prawdopodobnie rzeczywiście z nim nie zerwie. 

Powszechne mity

Wokół alkoholizmu krąży jednak o wiele więcej nieprawdziwych stwierdzeń. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych jest przekonanie, że alkoholikami są przede wszystkim osoby z niższych warstw społecznych, czyli z tzw. marginesu. Prawda jest jednak skrajnie inna - duża część uzależnionych to osoby poważne, które mają intratną pracę i nie kojarzą się ze stereotypową sylwetką alkoholika. Kolejny mit to stwierdzenie, że alkoholicy piją codziennie. W rzeczywistości choroba posiada pewne następujące po sobie etapy. Jeden z nich polega na wzmożonym piciu, a drugi to faza abstynencji. Poszczególne etapy mogą trwać od kilku dni, aż po kilka miesięcy. Nieprawdziwe jest też powszechne przekonanie, że kobiety nigdy nie stają się alkoholiczkami. I chociaż, jak już wspomnieliśmy większość osób uzależnionych to mężczyźni, to jednak choroba może występować niezależnie od płci. Problem alkoholowy u kobiet jest jednak często maskowany z obawy przed negatywnym odbiorem rodziny i znajomych. Kolejny mit głosi, że właściwości uzależniające mają jedynie tanie trunki, natomiast te z wyższej półki nie wywołują szkodliwych zaburzeń. Warto jednak pamiętać, że o uzależnieniu decyduje spożywanie produktów zawierających alkohol - niezależnie od jego rodzaju. I ostatni, bardzo szkodliwy mit: zwycięska walka z chorobą to przede wszystkim wynik silnej woli chorego. Oczywiście chęć zmienienia się i rozpoczęcia nowego życia jest bardzo ważna. Jednak należy pamiętać, że alkoholizm podstępna choroba, która wymaga kompleksowej terapia uzależnień.