Jak przebiega terapia alkoholowa?

Alkoholizm to choroba, do której często nie chcemy się przyznać. Boimy się stygmatyzacji, reakcji otoczenia, czy wypowiedzenia na głos własnych słabości. Trwanie w takiej postawie wywiera negatywny wpływ na całe nasze życie. A przecież alkoholizm, tak jak każdą inną chorobę, można odpowiednio leczyć. Czym jest terapia alkoholowa? Jak przebiega? I dlaczego warto się na nią zdecydować?

Terapia uzależnień - dlaczego ważna?

Terapia alkoholowa, która zaliczana jest do grupy terapii uzależnień, staje się w naszych czasach coraz bardziej potrzebna. Stres, szybkie tempo życia, zmieniającą się sytuacja i nawarstwiające się problemy - wszystko to sprawia, że wiele osób szuka ratunku w alkoholu. Jednak takie działanie, zamiast spodziewanej ulgi, pociąga za sobą kolejne kłopoty. Nałóg to problem, który wpływa nie tylko na samą osobę uzależnioną, ale także na jej najbliższych. Każdy kolejny dzień obciąża nas pod względem fizycznym i emocjonalnym, nakręcając spiralę poczucia beznadziejności. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia. Dla osób, które są zdecydowane na zmiany, stworzono terapię alkoholową. Nie powinna być ona tematem tabu. Wręcz przeciwnie, powinna być odbierana, jako droga leczenia, tak samo jak w przypadku wszystkich innych schorzeń.

Terapia alkoholowa - na czym polega?

Główny cel wszystkich działań składających się na terapię alkoholową jest jeden: odnalezienie przyczyny uzależnienia i wyzwolenie z niego poprzez leczenie u podstaw. Celem pośrednim jest także samo zaprzestanie destrukcyjnych zachowań, czyli zakończenie spożywania alkoholu. Pomiędzy celami głównymi mogą zostać wyznaczone także cele pośrednie, które stanowią małe kroki w stronę większego sukcesu. Połączenie wszystkich tych elementów sprawia, że polepsza się samopoczucie pacjenta zarówno pod względem fizycznym, jak i emocjonalnym, a także że zostaje przywrócona jego prawidłowa rola w społeczeństwie. Podczas terapii stosowane są różne techniki i metody, a wśród nich wyróżnić możemy: reprogramming, czyli uczenie pacjenta nowych, korzystnych dla zdrowia zachowań oraz postaw, psychoterapię indywidualną, psychoterapię grupową, psychoedukację, treningi umiejętności, czy tzw. terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach. Zmiany, jakie powinny zajść pod wpływem terapii alkoholowej, obejmują szereg aspektów, takich jak zmiana zachowań, postaw, przekonań, przyzwyczajeń, relacji międzyludzkich, sposobów reagowania, przeżywania i myślenia. Osoba uzależniona zdobywa też niezbędną wiedzę, w zakresie tego, jak przebiega jej nałóg, jakie daje objawy i jak wpływa na jej życie. Wszystko to sprawia, że może działać efektywniej i bardziej konstruktywnie.

Zakres terapii alkoholowej

Alkoholizm to bardzo złożony problem, który wymaga kompleksowej pracy nad wieloma aspektami jednocześnie. Pod wpływem negatywnych doświadczeń postrzeganie samych siebie, jak i świata wokół jest wypaczone. Dzięki terapii alkoholowej, która obejmuje także informacje zwrotne, jakie otrzymuje każdy pacjent, możliwa jest zmiana nawet głęboko zakorzenionych przekonań. Zajęcia obejmują m.in. umiejętność odmowy, sposoby na radzenie sobie z chęcią sięgnięcia po alkohol, a także z emocjami, jakie mogą nam towarzyszyć, takimi jak smutek, lęk, czy złość. Bardzo ważnym czynnikiem jest terapia indywidualna, która pozwala na wyrażenie swoich problemów, wątpliwości, a także wszystkich spraw, które są pozornie błahe, ale składają się na całościowy obraz. Całość prowadzona jest tak, by wzbudzić w pacjencie chęć trwałej zmiany, nadzieję w to, że jest ona możliwa oraz wiarę, że istnieją powody, dla których warto się starać. 

Nasza pomoc

Terapia alkoholowa prowadzona przez naszych specjalistów to realna szansa na zmianę i wyjście z uzależnienia. Oczywiście sukces, jaki odniesiesz, zależy w dużej mierze od Twojego nastawienia i chęci współdziałania. Musisz przygotować się na towarzyszące Ci odczucia, które często mogą być nieprzyjemne. Jednak osoby, które mają ten krok za sobą, zapewniają: warto się starać. Nasz ośrodek to miejsce, w którym pomagamy w każdej fazie choroby alkoholowej, nawet tej określanej jako krytyczna. To miejsce prywatne, w którym kluczem do sukcesu są odpowiednio ułożone terapie indywidualne i grupowe, połączone, tak by osiągnąć najlepszy efekt terapeutyczny. Pod opieką naszych psychologów, pedagogów i terapeutów będziesz w stanie zmienić swoje nawyki, nawet te zakorzenione przez wiele lat oraz nauczysz się, jak reagować na stres w zupełnie inny niż do tej pory sposób. Indywidualne podejście sprawia, że każdy pacjent to inna, prowadzona według odmiennego planu, terapia. Niezależnie od przyczyny, która leży u podstaw Twojego nałogu, nasi specjaliści dotrą do źródła problemu i znajdą rozwiązanie. Zachęcamy Cię, żebyś już dziś skontaktował się z naszymi ekspertami.