Na czym polega lekomania?

Uzależnienie od leków jest poważnym problemem, który zazwyczaj rozpoczyna się bardzo niewinnie. Na początku leki brane są w celu złagodzenia bólu.

Czym jest uzależnienie od leków?

Zdarza się, że po pewnym czasie taka osoba zażywa coraz więcej środków przeciwbólowych, aż w końcu nie może, się bez nich obejść. Leki zażywane są już nie tylko w czasie bólu, ale także dla poprawy samopoczucia, a potem dlatego, że stan po zażyciu leków jest dla takiej osoby przyjemnym doznaniem. Dostęp do farmaceutyków jest w dzisiejszych czasach dość prosty, a poza tym coraz więcej nowych medykamentów pojawia się na rynku. Każdy ma na wyciągnięcie ręki wiele środków i może się uzależnić, od każdego z nich. Lekomania jest uzależnieniem, takim samym jak alkoholizm czy narkomania i wymaga leczenia. Odpowiednią pomoc można uzyskać w wielu ośrodkach, ale w razie potrzeby wybierzmy Ośrodek Terapii Uzależnień Odpocznienie.

Jak rozpoznać uzależnienie od leków?

Lekomania często jest trudna do zdiagnozowania, chorzy i ich bliscy długo nie dostrzegają problemu. Osoba uzależniona od medykamentów gromadzi ich zapasy. A w celu ich pozyskania potrafi okłamywać bliskich, manipulować i oszukiwać lekarza. Niejednokrotnie wymusza wypisywanie recepty na te same leki przez różnych lekarzy. Chory nie przyjmuje do wiadomości, że jest uzależniony od leków. Jeżeli człowiek zażywa coraz większe dawki leków, to już powinno być to sygnałem, że dzieje się coś niedobrego. Poza tym pojawiają się zmiany osobowości, takie jak obojętność czy spadek zdolności psychomotorycznych. Osoba uzależniona nadmiernie skupia się na zdobyciu leków, zażywa je poza wskazaniami medycznymi nawet wtedy, gdy terapia jest już dawno zakończona. Dla bliskich istotne są symptomy i reakcje związane z zażywaniem i obcowaniem z medykamentami. Wszelkie podejrzenia warto od razu poddać weryfikacji. Dla przykładu na wykazywaną troskę taka osoba reaguje nerwowością, drażliwością, a czasem wręcz wściekłością.