O nas

 Personel ośrodka Odpocznienie nieustannie podnosi swoje kompetencje i rozszerza kwalifikacje. Na chwilę obecną współpracujemy z następującymi specjalistami:

 • pedagogami,
 • psychologami klinicznymi,
 • psychoterapeutami.

Specjaliści terapii uzależnień prowadzą zajęcia zarówno indywidualne, jak i w grupie. Ponadto wykazują się empatią, dzięki której nawiązują z pacjentami wyjątkową więź opartą na zaufaniu. Jest ona niezbędna do tego, aby psychoterapia przyniosła zamierzone efekty. Nasi pacjenci wiedzą, że mogą zaufać lekarzom z ośrodka Odpocznienie. Spotykają się ze zrozumieniem, przez co łatwiej jest im zwierzyć się ze swoich problemów.

Monika Olszewska – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

 • Wiele odbytych kursów i szkoleń w zakresie: diagnozy psychologicznej, psychologii klinicznej, dialogu motywującego, profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, terapii schematów, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • od 15 lat pracuje z osobami uzależnionymi, prowadzi prywatny gabinet psychoterapeutyczny.
 • Psychoterapeuta -w trakcie szkoły Psychoterapii (Program Kliniczny Szkoły Psychoterapeutów Indywidualnych i Grupowych Gestalt” w Poznaniu)
 • Uprawnienia do zarządzania w ochronie zdrowia (Studia podyplomowe)

Agata Deja – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

 • Staż kliniczny – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.
 • Studium Pomocy Psychologicznej Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku.
 • Studium Terapii Uzależnień Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku.
 • Wykształcenie wyższe – pedagog, surdopedagog, Uniwersytet Wrocławski.
 • Szkolenia pod patronatem Stowarzyszenia Eleuteria.

Leczenie uzaleźnień

Mariusz Deja – pedagog, socjoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

 • Staż kliniczny w Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Gdańsku.
 • Studium Pomocy Psychologicznej Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku.
 • Studium Terapii Uzależnień Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku.
 • Wykształcenie wyższe – pedagog, socjoterapeuta, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie.
 • Szkolenia pod patronatem Stowarzyszenia Eleuteria.

 

Dorota Grudzińska – pedagog, psycholog, nauczyciel,wychowawca

Beata Grejcz – psychiatra

 • Pracuje z osobami uzależnionymi od 1997 r.
 • Akademia Medyczna w Łodzi – 1996 r.
 • Specjalizacja z zakresu psychiatrii 2005 r.

Leczenie uzaleźnienia