O nas

 Personel ośrodka Odpocznienie nieustannie podnosi swoje kompetencje i rozszerza kwalifikacje. Na chwilę obecną współpracujemy z następującymi specjalistami:

 • pedagogami,
 • psychologami klinicznymi,
 • psychoterapeutami.

Specjaliści terapii uzależnień prowadzą zajęcia zarówno indywidualne, jak i w grupie. Ponadto wykazują się empatią, dzięki której nawiązują z pacjentami wyjątkową więź opartą na zaufaniu. Jest ona niezbędna do tego, aby psychoterapia przyniosła zamierzone efekty. Nasi pacjenci wiedzą, że mogą zaufać lekarzom z ośrodka Odpocznienie. Spotykają się ze zrozumieniem, przez co łatwiej jest im zwierzyć się ze swoich problemów.

Monika Olszewska – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

 • Wiele odbytych kursów i szkoleń w zakresie: diagnozy psychologicznej, psychologii klinicznej, dialogu motywującego, profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, terapii schematów, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • od 15 lat pracuje z osobami uzależnionymi, prowadzi prywatny gabinet psychoterapeutyczny.
 • Psychoterapeuta -w trakcie szkoły Psychoterapii (Program Kliniczny Szkoły Psychoterapeutów Indywidualnych i Grupowych Gestalt” w Poznaniu)
 • Uprawnienia do zarządzania w ochronie zdrowia (Studia podyplomowe)

Agata Deja – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

 • Staż kliniczny – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.
 • Studium Pomocy Psychologicznej Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku.
 • Studium Terapii Uzależnień Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku.
 • Wykształcenie wyższe – pedagog, surdopedagog, Uniwersytet Wrocławski.
 • Szkolenia pod patronatem Stowarzyszenia Eleuteria.

Leczenie uzaleźnień

Mariusz Deja – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

 • Staż kliniczny w Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Gdańsku.
 • Studium Pomocy Psychologicznej Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku.
 • Studium Terapii Uzależnień Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku.
 • Wykształcenie wyższe – pedagog, socjoterapeuta, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie.
 • Szkolenia pod patronatem Stowarzyszenia Eleuteria.

Jolanta Łazuga-Koczurowska - psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor zespołów terapeutycznych

 • Nauczyciel akademicki (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, SWPS)
 • W latach 2002 – 2017 przewodnicząca Zarządu Głównego MONAR
 • W latach 1991 – 2008 wykładowca, trener i ekspert Rady Europy prowadząca zajęcia w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień w kraju i zagranicą
 • Ukończyła studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu., była stypendystką AAUW w Massachussetts University (USA)
 • Posiada Międzynarodowy Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień Uniwersytetu San Diego (Kalifornia)
 • Jest założycielką pierwszego w Polsce ośrodka leczenia, terapii i rehabilitacji uzależnień dla dzieci i młodzieży, którym kieruje od 35 lat
 • Jest także pomysłodawcą i założycielką Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”
 • Kierownik i współautor programów szkoleniowych (od 1991 r.) Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych
 • Autorka ponad 150 publikacji, wykładów i prezentacji z dziedziny psychoterapii i profilaktyki uzależnień, pomocy psychologicznej i kliniki okresu dorastania
 • Od 20 lat przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych
 • Koordynator i realizator projektów SEID, EFS, Ecett, EQAL.

Beata Grejcz – psychiatra

 • Pracuje z osobami uzależnionymi od 1997 r.
 • Akademia Medyczna w Łodzi – 1996 r.
 • Specjalizacja z zakresu psychiatrii 2005 r.

Leczenie uzaleźnienia