Terapia narkotykowa w woj. pomorskim

Jeśli podjąłeś decyzję i jesteś pewien, że chcesz zmienić swoje życie na lepsze, to zapraszamy Cię do odbycia kilkutygodniowej terapii narkotykowej na terenie województwa pomorskiego. Czas jej trwania zależy od tego, jak bardzo jesteś uzależniony od środków psychoaktywnych, jak przyjmowanie substancji odbiło się na Twoim zdrowiu psychicznym i fizycznym oraz w jakim stopniu jesteś gotowy o siebie walczyć. Pierwszym etapem leczenia będzie odtrucie organizmu, a drugim zaplanowanie pobytu w ośrodku. Pomagamy pacjentom uzależnionym od każdej substancji – narkotyków twardych i miękkich oraz dopalaczy.

Odgórna organizacja każdego dnia wraz z systematyczną realizacją planu, pomogą skupić Ci się na tym, co naprawdę ważne. Poza terapią indywidualną z psychologiem będziesz uczestniczyć również w zajęciach grupowych. Czas wolny jest tylko dla Ciebie możesz uprawiać sporty, relaksować się lub spędzać błogie chwile w naszym ośrodku – z dala od miejskiego zgiełku. W naszym ośrodku nie ma pokus, dlatego możesz skoncentrować się na rozwiązywaniu swoich problemów z pomocą naszych specjalistów. Prowadzimy również leczenie uzależnień alkoholowych, terapię hazardu czy seksoholizmu.

 

Jakie są przyczyny uzależnienia od narkotyków?

Uzależnienie od narkotyków może wynikać z wielu przyczyn, w tym zarówno tych, skupionych wokół niskiego poczucia własnej wartości, jak i towarzystwa, w jakim chory się obraca. Na wpadnięcie w sidła nałogu może mieć wpływ także wiele, wydawałoby się niełączących się powodów, które w całości powodują szybkie i niemal całkowite uzależnienie się od substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy, narkotyków miękkich i twardych.

Poniżej przedstawiamy główne przyczyny uzależnienia od narkotyków:

  • problemy w pracy i życiu rodzinnym;
  • poczucie zobojętnienia i chęci spróbowania czegoś nowego;
  • brak umiejętności radzenia sobie ze stresem i problemami;
  • brak asertywności i umiejętności odmawiania;
  • chęć potrzeby przynależności do grupy;
  • problemy emocjonalne – samotność, niska samoocena itp.;
  • nagłe załamanie – wynikające z rozstania, śmierci bliskiego, porzucenia itp.

To główne powody, przez jakie chorzy popadają w nałóg narkomanii. Nie wyklucza się jednak innych – jest to bowiem bardzo indywidualna sprawa tak jak w przypadku innych uzależnień czy zaburzeń. Osoby uzależnione przyjmują narkotyki, aby poczuć się szczęśliwe, wolne i spokojne. Chcą zapomnieć o trudach codzienności, poczuć choć przez chwilę „ulgę” czy oszukać własny mózg i przeżyć złudne szczęście. Trudna sytuacja życiowa lub chęć przypodobania się innym doprowadzają do utraty kontroli nad swoimi czynami i zwiększają częstotliwość przyjmowania substancji psychoaktywnych.

 

Walka z uzależnieniem od narkotyków trwa całe życie

Zalecamy pracę z psychologiem lub psychoterapeutą także po opuszczeniu naszej placówki. W ośrodku przeprowadzamy odtrucia alkoholowe, narkotykowe oraz od leków, a także terapię, na której nauczysz się, jak żyć w czystości i nie ulegać ponownym pokusom. Niemniej jednak musisz mieć świadomość, że nawet jednorazowe, wydawać by się mogło chwile uzależnienia, może odbić się na psychice i zdrowiu na całe życie. Warto więc współpracować ze specjalistą od leczenia uzależnienia od narkotyków przez całe swoje życie.

 

Jak wygląda terapia narkotykowa?

Przebieg terapii narkotykowej zwykle wygląda podobnie u każdego Pacjenta. Pierwszym krokiem jest zazwyczaj oczyszczenie organizmu z toksyn, czyli tzw. detoks. To proces, w którym pozbywamy się nadmiaru substancji po zażywaniu zarówno lekkich, jak i ciężkich środków odurzających. Co ciekawe, taki proces dedykujemy także w przypadku leczenia uzależnienia od Internetu, choć detoks ten przybiera oczywiście inny rodzaj. Niemniej jednak każde leczenie uzależnienia należy rozpocząć od całkowitego odstawienia środków, bodźców czy zachować, które uzależniają. Następnym krokiem jest odżywienie organizmu poprzez dostarczenie mu odpowiednich witamin i minerałów. Po jego przejściu można przystąpić do kolejnej fazy, czyli terapii.

To moment, w którym dochodzi do spotkań osoby uzależnione ze specjalistami — psychologami, terapeutami czy pedagogami. Mają one charakter zarówno indywidualnych konsultacji, jak i narad grupowych. W trakcie tej fazy narkomani uczeni są między innymi tego, jak radzić sobie z nałogiem w trudnych sytuacjach czy w jaki sposób odmawiać zażywania środków odurzających, by pozostać w abstynencji. Nasi specjaliści prowadzą także zajęcia, których celem jest zrozumienie źródła problemu i nauczenie się definiowania go. Celem terapii jest przede wszystkim nabranie umiejętności radzenia sobie w codziennym życiu bez sięgania w gorszych chwilach po używki.

 

Ile trwa wychodzenie z nałogu narkotykowego?

Wiele osób z pewnością chciałoby możliwie najszybciej ukończyć terapię narkotykową i być wolnym od nałogu. Niestety nawet lekkie uzależnienie wymaga ogromnego poświęcenia, asertywności i przede wszystkim czasu do osiągnięcia pełnej abstynencji. Trudno zatem oczekiwać zamierzonych efektów po upływie zaledwie kilku dni lub tygodni. Terapia narkotykowa trwa zwykle kilka miesięcy. W tym czasie organizm Pacjenta zostaje w pełni oczyszczony ze wspomnianych wcześniej toksyn, a narkoman staje się świadomym swojego problemu i wie, w jaki sposób sobie z nim radzić.