Uzależnienie od internetu

Uzależnienie od internetu dotyka nie tylko młodzieży. Problem z niekontrolowanym dostępem do sieci mają również osoby dorosłe, warto zatem reagować zawsze wtedy, kiedy dostrzegamy niepokojące sygnały. Najważniejsza jest tutaj samoświadomość – osoby uzależnione od gier komputerowych i sieci muszą zdać sobie sprawę z tego, że są chore, oraz wykazać chęć podjęcia leczenia.

Komputery są niezbędnym narzędziem w szkole i pracy, dlatego naszym celem jest znalezienie „złotego środka”, aby pogodzić korzystanie z sieci z realnym życiem. Podejmujemy się terapii również w sytuacji, gdy mamy do czynienia z uzależnieniem od portali społecznościowych.

Przyczyny siecioholizmu

Przyczyn siecioholizmu należy upatrywać przede wszystkim w:

  • samotności i wyobcowaniu społecznym,
  • chęci wynagrodzenia braków w różnych sferach życia,
  • braku umiejętności radzenia sobie ze stresem,
  • zaburzone postrzeganie własnej osoby.

Osoby uzależnione od sieci i komputera uciekają od problemów życiowych, powoli wycofując się z życia społecznego i zawodowego. Siecioholizm, z racji tego, że jest wynikiem innych zaburzeń psychologicznych, wymaga uczestnictwa w długoterminowej terapii.

Do czego prowadzi uzależnienie od komputera?

Uzależnienie od komputera negatywnie odbija się na życiu prywatnym, zawodowym i uczuciowym. Brak umiejętności odróżnienia świata wirtualnego od rzeczywistego niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Osłabienie więzi z bliskimi i zaniedbywanie służbowych obowiązków to tylko wierzchołek góry lodowej.

Głównym zadaniem terapii, którą przeprowadzamy w naszym ośrodku, jest uświadomienie osobom uzależnionym, w czym tkwi problem i do czego może doprowadzić jego zaniedbanie. Jeśli terapia będzie przymusowa, efekty będą niestety krótkotrwałe lub nie będzie ich wcale. Szczegółowe wyjaśnienie tego zagadnienia sprawia, że osoby chore odczuwają chęć poprawy swojej sytuacji życiowej.