Czy skłonność do uzależnień może mieć podłoże genetyczne?

Uzależnienia mają podłoże środowiskowe – często przejmujemy zachowania osób, z którymi przebywamy. Duże znaczenie ma okres dzieciństwa i emocje, jakie mu towarzyszyły. Uzależnieniom sprzyja także stres i rosnące tempo życia oraz narastające problemy w pracy i życiu prywatnym. Przyczyna uzależnień może także tkwić w genach.

Gen COMT

Naukowców od dawna interesował schemat uzależnień występujących u osób bez obciążeń środowiskowych. Odkryto, że współodpowiedzialny za uzależnienia jest gen COMT, który odpowiada za wydzielania dopaminy, czyli hormonu szczęścia. Dobre samopoczucie może być odczuwane na przykład w stanach zakochania, ale także podczas konsumpcji alkoholu lub narkotyków. Mutacja genu COMT związana jest ze stresem z lat dzieciństwa i skutkuje skłonnością do sięgania po używki jeszcze przed ukończeniem 15 roku życia. Zasadniczo, im szybciej młody człowiek sięgnie po alkohol, tym większe jest prawdopodobieństwo uzależniania. Prowadzimy terapie narkotykowe w pomorskim i spotkaliśmy się z wieloma takimi przypadkami. Mutacja genu COMT w połączeniu z czynnikami ryzyka sprzyja powstawaniu uzależnień.

Co jeszcze wpływa na skłonność do uzależnień?

Za powstawanie nałogów odpowiedzialne są także geny kontrolujące aktywność neuroprzekaźników serotoniny i kwasu gamma-aminomasłowego GABA. Podobnie jak w przypadku mutacji genu COMT konieczne jest wystąpienie pewnych czynników ryzyka, które spowodują sięgnięcie po używki. Wiele zależy od indywidualnych predyspozycji, sposobów radzenia sobie ze stresem oraz kontrolowania emocji. Mechanizm jest prosty — niedobór serotoniny powoduje skłonność do zachować impulsowych i chęć sięgania po nagrodę, czyli substancję psychoaktywną.