Rodzaje substancji psychoaktywnych – narkotyki miękkie i twarde

Narkotyki to substancje psychoaktywne, które wpływają na funkcjonowanie układu nerwowego człowieka, powodując zmiany w percepcji, nastroju, świadomości, zachowaniu oraz funkcjonowaniu organizmu. W zależności od skutków, jakie wywołują, narkotyki można podzielić na miękkie i twarde. 

Narkotyki miękkie

Narkotyki miękkie to substancje psychoaktywne o łagodniejszym działaniu na organizm człowieka. Ich stosowanie nie prowadzi do silnego uzależnienia fizycznego, a ryzyko przedawkowania jest niższe niż w przypadku narkotyków twardych. Do najbardziej znanych narkotyków miękkich należy marihuana i haszysz.

Marihuana i haszysz to produkty pochodzące z rośliny konopi indyjskich (Cannabis sativa). Zawierają one główny składnik psychoaktywny – delta9-tetrahydrokannabinol (THC), który odpowiada za efekty działania tych substancji. W długotrwałym stosowaniu marihuana może prowadzić do zaburzeń poznawczych, emocjonalnych oraz osłabienia pamięci.

Narkotyki twarde

Narkotyki twarde to substancje o silnym działaniu psychoaktywnym, które prowadzą do szybkiego i silnego uzależnienia fizycznego oraz psychicznego - konieczna wówczas jest terapia narkotykowa.  

Heroina to narkotyk pochodzący z opium – surowca pozyskiwanego z mleczka makowego. Jest to silny środek przeciwbólowy i narkotyczny, który powoduje uczucie euforii, spokoju i przyjemności. Heroina jest bardzo niebezpieczna ze względu na duże ryzyko przedawkowania oraz silne uzależnienie fizyczne i psychiczne.

Kokaina to alkaloid pochodzenia roślinnego, pozyskiwany z liści krzewu koki (Erythroxylum coca). Działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy, powodując uczucie euforii, wzrost energii i samopoczucia. Kokaina jest silnie uzależniająca i jej długotrwałe stosowanie prowadzi do poważnych zaburzeń psychicznych, takich jak paranoja, halucynacje czy agresja.

Amfetamina i metamfetamina to syntetyczne substancje psychoaktywne o silnym działaniu pobudzającym. Powodują one wzrost energii, czujności, koncentracji oraz uczucie euforii. Amfetamina i metamfetamina są bardzo niebezpieczne ze względu na silne uzależnienie i ryzyko przedawkowania. Długotrwałe stosowanie tych substancji prowadzi do poważnych zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia czy zaburzenia afektywne.